På sommeren drar vi på leirskole.

Aktivitetsleiren skal gi våre aktive trygghet også utenfor hjemmet og deres vanlige situasjon. Samhandling, felles og særskilt ansvar, frydefulle opplevelser og tøying av egne grenser er viktige ingredienser.                                                                                                                                       

Fysiske opplevelser i naturen og aktiviteter som krever tålmodighet og gjentatt prøving er godt likt.                              

  Oppholdet er uten kostnad for våre aktive og er også et svært kjærkomment avbrekk for de pårørende/foresatte.                  

  Vi stiller krav til de som får delta på aktivitetsleiren. De må være samvittighetsfulle i sitt treningsarbeid og delta jevnt og trutt gjennom  sesongen.  De lærer derved at det å være pliktoppfyllende vil gi en uttelling over tid. Alle deltagerene må følge oppsatt program.


Share on FacebookShare on Twitter